Общините се оплакват, че редица проекти за безплатното саниране са отхвърлени

Омбудсманът Диана Ковачева изразява загриженост за множеството жалби, постъпили от обществени организации в различни райони на страната, както и от кметове на общини. Те са свързани със затрудненията по време на изпълнението на процедурата BG-RRP-4.023 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Ковачева иуведомила министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателите на парламентарните комисии по регионална политика,  благоустройство и местно самоуправление, както и към изпълнителните директори на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Изпълнителната агенция “Одит на средствата от Европейския съюз”.

Недоволството възникна, тъй като гражданите не са били допуснати до безвъзмездното саниране, въпреки спазването на необходимите изисквания, предвидени в Насоките за кандидатстване по процедурата. Гражданите считат предложенията за изпълнение на инвестиции за несправедливи и изразяват съмнение за обективността на енергийната ефективност на кандидатстващите сгради, като посочват липсата на контрол в този аспект. Отбелязва се също недоволство от дисбаланса в одобрените сгради за подобрение в общините, като в някои случаи няма одобрена нито една сграда.

В писмения си материал омбудсманът изтъква: “Независимо от положените съществени усилия и вложените не малко финансови средства (които ще загубят при неучастие), за да изпълнят определените критерии, гражданите остават без достъп до безвъзмездно участие в процедурата.”

Съмненията относно манипулации в класирането споделят и от Камарата на енергийните одитори в България. Те искат достъп до информация относно назначаването на оценителната комисия, броя на оценителите и техните компетентности, както настояват и да прегледат докладите след завършване на оценителния процес.

Ковачева предоставя конкретни жалби от сдружения на собствениците на сгради, които не са одобрени за саниране, в градовете Стара Загора, Айтос, Свиленград, Шумен, Велико Търново, Пловдив, София, Сандански, Ловеч и други.  Хората изразяват недоволство от оценките, неясните критерии и липсата на достатъчна информация, и по този начин изискват обжалване, излагайки конкретни мотиви за своите искания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *