,

Засилени проверки и борба със забавените заплати: активизира дейността си инспецията по труда

Органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” въвеждат по-строги проверки, с ориентир към гарантиране на своевременната изплата на трудовите възнаграждения на служителите. 

Тези мероприятия за контрол са насочват предимно към работодателите, които преди това бяха забелязани да забавят заплатите на своите работници. Важно е да се отбележи, че нарушенията, свързани с отлаганията при изплащането на заплати и компенсации, могат да доведат до исключение на засегнатите работодатели от обществени поръчки.

За първите седем месеца от текущата година се регистрираха общо 66 940 нарушения в областта на трудовите отношения, от които 14 348 се отнасят до заплащането на труда. От тези 2707 случая се отнасят до задължението на работодателите за правилното начисляване и плащане на трудовите възнаграждения. След вмесата на инспекторите по труда бяха изплатени близо 2.6 милиона лева за посочения период.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *