Заместник-министър на земледелието и храните разказа, как да се минимизират щетите от наводненията

“Устойчивото стопанисване на горите минимизира щетите от наводненията,” заяви заместник-министърът на земеделието и храните, инж. Мирослав Маринов, по време на работна среща с представители от горския сектор във Враца. 

Тази тема бе разгледана на работна среща с представители от горския сектор във Враца, която събра инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите и инж. Веселин Нинов, директор на Северозападното държавното предприятие.

Заместник-министърът информира, че бяха проведени извънредни тематични проверки в горските територии на засегнатите от наводнения райони и резултатите показват липса на нарушения при планирането и провеждането на лесовъдските мероприятия. Той подчерта, че това свидетелства за правилното изпълнение на дейностите по стопанисване, опазване и контрол на горските територии и настояваше за надграждане и подобрение на начина на работа с цел гарантиране на устойчивото стопанисване на горите.

®️Agro.bg

Също така, заместник-министърът коментира необходимостта от възстановяване на общественото доверие в професията лесовъд и стриктното спазване на правилата като ключов фактор за възстановяване на доброто име на всички заети в отрасъла.

Темата на разговорите се фокусира върху нормативната уредба, като представителите на горския сектор посочиха необходимостта от промени в наредбите за сечите и възлагането на дейности в горски територии и продажбата на дървесина.

Участниците в срещата се спряха и на важността на пътната инфраструктура в горските територии, като изразиха нуждата от разработка и приемане на Национална програма за развитие на горската пътна мрежа.

Бизнес представители изразиха загрижеността си относно високите цени на дървесината, особено в комбинация с инфлацията, които представляват един от основните им предизвикателства. Също така, те посочиха проблема с недостатъчната работна ръка. Заместник-министър Маринов обясни, че тези въпроси ще бъдат подробно разгледани на предстоящото заседание на Националния съвет по горите и ще се търсят адекватни решения.

“Продължава засиленият контрол върху всички дейности, които се извършват в горските територии, с акцент на изпълнението на противопожарните мероприятия,” подчерта инж. Стоян Тошев. Той апелира за стриктно спазване на правилата за пожаро-безопасност в горите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *