Законопроектът на ПП-ДБ въвежда нови отговорности и правила за пациентите в здравеопазването

Партията ПП-ДБ представи законопроект, който въвежда нови задължения за пациентите. Тези изменения бяха внесени в закона за здравето и добавят нови ангажименти за хората, които имат нужда от медицинска помощ. 

Според действащия закон, пациентът трябва да се грижи за своето здраве; да не уврежда здравето на други; да сътрудничи с медицинския персонал в процеса на подобряване и възстановяване на здравето си; и да спазва правилата в медицинските заведения. Въпреки тези задължения, в практиката рядко се налагат санкции на лица, които не ги изпълняват.

С новия законодателен текст, депутатите въвеждат нови изисквания. Първо, пациентът трябва да предостави пълен достъп до своята здравна информация на медицинския персонал, когато потърси медицинска помощ. Тази информация включва точни и изчерпателни данни за здравословното му състояние, предишни диагнози и лечебни процедури, както и документирани желания относно медицинската грижа. Голяма част от тази информация вече се съхранява в здравните досиета на пациентите.

Също така, законът изрично посочва, че пациентът трябва да спазва указанията на лекарите. В момента, законът за здравното осигуряване вече включва подобен текст, но се прилага единствено за лицата, които имат здравно осигуряване.

Друга важна промяна в закона е задължението на пациентите да не извършват действия, които биха унищожили достойнството или честта на медицинския персонал, и да не разпространяват лъжлива информация за тях или за проведените диагностични и лечебни процедури.

Според новите правила, пациентът няма право да заплашва или използва насилие срещу медицинския персонал и трябва да спазва техните предписания. Той не може да носи оръжие в болница, освен ако не е необходимо за работата му.

Относно профилактиката, пациентите са задължени да участват в предвидените в закона дейности за профилактика, превенция на заразни болести и насърчаване на здравословен начин на живот. В момента, дори може да се налагат глоби, ако пациентът не яви задължителния годишен профилактичен преглед при своя личен лекар, но такива санкции са останали неизпълними през годините.

Ако има заразна болест, пациентът трябва да спазва мерките за задължителна изолация и да предостави точна информация за контактните си лица.

Вносителите на законопроекта, включително Александър Симидчиев и Васил Пандов, твърдят, че подходът към здравеопазването се променя от това, че грижата за здравето и качеството на живот се разглежда основно като отговорност на държавата, а не и като отговорност на всеки гражданин за своето здраве. Те се надяват, че тези промени ще допринесат за развитието на “нов тип здравна култура у нас”, като се подчертава личната отговорност и развитието на лични умения, знания и възможности за подобряване на индивидуалното и общественото здраве. Въпреки това, не е ясно как се очаква от гражданите да развиват “лични умения и знания” за своето здраве, особено като се има предвид, че често няма информация за състоянието им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми