,

Въвеждане на случайно разпределение на заявления за освидетелстване от ТЕЛК

От днес заявленията за освидетелстване от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) ще се разпределят на случаен принцип, съобщи Ани Александрова, директор на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Системата е готова за работа, увери тя. Този нов принцип за разпределение е добавка към съществуващата електронна система и няма причина тя да не функционира нормално. Случайното разпределение гарантира, че заявленията ще бъдат разпределяни към комисията с най-близката възможна дата и час за разглеждане.

На 7 февруари 2024 г. Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. С тези промени се цели постигане на прозрачност, безпристрастност и бързина в процедурите по освидетелстване в страната. Промените ще съкратят срока за произнасяне на ТЕЛК и НЕЛК при оценка на трайно намалената работоспособност или увреждане.

ТЕЛК ще бъдат сформирани във всички държавни и общински болници, както и в комплексните онкологични центрове, с изключение на Медицинския институт на МВР, Военномедицинска академия и Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис Трети“. Университетските болници и търговските дружества със смесено държавно и общинско участие ще трябва да имат най-малко две ТЕЛК. Също така, ТЕЛК могат да се откриват и в други държавни и общински болници, центрове за психично здраве и центрове за кожно-венерически заболявания.

С промените в правилника срокът за обжалване е 14 дни за всички заинтересовани страни. При обжалване на решението на ТЕЛК, НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж, след което ще бъде задължена да се произнесе с окончателно решение. До момента възможността за връщане на експертизата от НЕЛК към ТЕЛК беше неограничена.

Решенията ще се издават само по документи, като преглед ще се извършва само в ограничен брой случаи при определени обстоятелства. При наличие на няколко увреждания, оценката на трайно намалената работоспособност/увреждане се определя, като към най-високия процент на водещото увреждане се добавят 20% от сбора на процентите на съпътстващите увреждания, ако водещото увреждане не е 100%. При определени 100% трайно намалена работоспособност/увреждане по водещото увреждане, съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се включват в мотивната част на експертното решение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми