В България продължава информационна кампания за изграждане на STEM центри: какви училища могат да кандидатстват и до кога

Над 1 000 български училища вече са изразили интерес и са подали концепции за изграждането на STEM (наука, технология, инженерство и математика) среда. За тази инициатива са предвидени средства в размер на близо 500 000 лева от Плана за възстановяване и устойчивост, според съобщението от Министерството на образованието и науката (МОН). 

Преди да бъдат одобрени, концепциите за оборудване и физическа среда ще бъдат прегледани и съгласувани от специална оценителна комисия, която включва учители и експерти от Националния STEM център.

След одобрение, училищата ще могат да подадат пълния пакет документи за очакваното финансиране. Този процес ще започне на 19 август и ще продължи до 19 октомври 2023 година, като подадените документи ще бъдат прегледани от Изпълнителната агенция “Програма за образование”.

Средствата, предвидени за изграждането на STEM центрове и високотехнологично оборудване, ще бъдат достъпни за всички 2 271 държавни и общински училища, както и за Центровете за специална образователна подкрепа. През юли продължава информационна кампания, по време на която училищата могат да получат информация и да зададат въпроси на представители от Националния STEM център относно разработването на концепцията си и процеса на подаване на документи чрез информационната система ИСУН. 

Заместник-министърът на МОН Наталия Митева откри тази кампания на онлайн срещата с представителите на над 300 училища, които обучават от 200 до 400 ученици. Тя заяви: “Нашата цел е да помогнем на всяко училище да разпише и подаде своя уникална концепция за STEM център. Инвестициите в тях ще ни помогнат да преподаваме по-интегрирано и с повече практическа насоченост, така че да подготвим учениците от всички краища на страната за успешна реализация в бъдеще”.

За справка: STEM Science, Technology, Engineering, Math) е образователна програма, основана на идеята за фокусирано обучение в четирите области – наука, технология, инженерство, математика. Отличителната черта на STEM спрямо традиционното образование и наука е интегрираната учебна среда, която демонстрира на учениците как научният метод може да се приложи в ежедневния живот. STEM отчита факта, че непрекъснатият напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки ден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *