Проучват възможностите за увеличаване на капацитета на газопровода България – Гърция

Независимият преносен оператор ICGB, който управлява търговската експлоатация на междусистемната газова връзка Гърция България (IGB) стартира процедура за оценка на пазарното търсене за добавен капацитет съгласно Регламент 2017/459 на ЕС.

Процесът е с продължителност от две години, и е разделен на две основни фази – необвързваща и обвързваща фаза. Проучването ще се проведе в тясно сътрудничество с операторите на съседни преносни системи “Булгартрансгаз“ (България), DESFA (Гърция) и Трансадриатическия газопровод (TAP), и ще изследва дали е налице необходимият пазарен интерес, който да обоснове увеличаването на техническия капацитет на интерконектора Гърция-България.

Към момента газопроводът оперира с капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно, като с допълнителна инвестиция може да достигне до над 5 млрд. куб. м. годишно, в зависимост от пазарния интерес. Това може да се случи в съответствие с планираното въвеждане в експлоатация на терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция поради близостта на двете инфраструктури.

“Осъществявайки свързаност с DESFA и с терминала за втечнен природен газ в Александруполис, ние ефективно ще създадем връзка между световните производители и търговци на LNG и пазара на газ в Югоизточна Европа. Тази свързаност може да насърчи регионалното енергийно сътрудничество, да подобри възможностите за доставка и да подпомогне интеграцията на газовите пазари в региона“, отбелязаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *