Правителството предлага увеличение на минималните заплати до 933 лева от следващата година

Минималната работна заплата трябва да се увеличи до 933 лв. от 1 януари 2024 година. Това предложение беше посочено от Министерския съвет в Проекта на постановление, който беше публикуван на портала за обществени консултации. Предстои обществено бсъждане на инициативата, като крайният срок е 2-ри октомври.

В документа се подчертава, че увеличението на минималната работна заплата е необходимо, за да се отразят настъпилите промени и да се насърчат положителни промени по време на прилагането ѝ. Това включва подобрение на заетостта, повишаване на конкурентоспособността и ограничаване на рисковете от нарастване на неравенството, бедността сред работещите и намаляване на вътрешното потребление. Друг значим фактор, изискващ актуализация на минималната работна заплата, е ограничената наличност на работна сила и рисковете от негативни промени и дисбаланс между търсенето и предлагането на труд, което може да ограничи икономическия потенциал на страната както в средносрочен, така и в дългосрочен план.

Правителството счита, че увеличението на минималната работна заплата ще допринесе и за повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите. Това също така ще допринесе за намаляване на доходното неравенство, увеличаване на покупателната способност и консумацията сред най-нискодоходната част от населението, както и осигуряване на справедливо заплащане за техните усилия.

След последното увеличение на минималната работна заплата на 780 лв. от 01.01.2023 година, социално-икономическата и статистическата обстановка се отклониха значително от нормалното си развитие поради общата нестабилност на международната обстановка и инфлационните процеси, както се посочва в оценката на въздействието на предложението за постановление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми