Отлагане на методологията за финансиране на училищата по качество: МОН прехвърля мярката за 2027 г.

През последните три години не е направено почти нищо по отношение на финансирането на училищата на базата на качеството на образованието, въпреки че това е мярка, заложена в училищния закон с голям потенциал за повишаване на образователното ниво. Според новия проект на Министерството на образованието и науката (МОН) за промени в наредбата за финансиране на образователните институции, изпълнението на тази мярка се отлага с още три години – до 2027 г.

Това е второ поредно отлагане. Първоначално мярката трябваше да влезе в сила на 30 юни 2021 г., но бе отложена до 30 юни 2024 г., а сега – до 30 юни 2027 г. През този период МОН трябва да разработи методология за определяне на образователните резултати на детските градини и училищата, която ще служи като основа за разпределението на средствата за повишаване на качеството на образованието.

Според новия училищен закон, освен за текуща издръжка, материална база и други нужди, училищата и детските градини трябва да получават и средства за подобряване на качеството на образованието и образователните резултати. Тези средства трябва да се предоставят както на училища с високи резултати, така и на тези с по-ниски или нарастващи резултати, като целта е по-добрите училища да поощряват своите учители, а по-слабите да предприемат мерки за повишаване на резултатите на учениците.

При оценката на училищата се вземат предвид резултатите на учениците от матурите и националните външни оценявания. За детските градини обаче липсва адекватна методика за оценка на постиженията на децата и тяхната готовност за първи клас. Това прави невъзможно прилагането на методологията в частта ѝ за детските градини и началните училища, което е основна причина за новото отлагане до 2027 г.

Липсата на входяща оценка за постиженията на децата в детските градини и тяхната готовност за първи клас остава основна пречка за изготвянето на тази методика. Освен това, методиката трябва да включва и оценките от инспекциите, проведени от Националния инспекторат по образованието (НИО). Въпреки прогнозите, че тази година ще бъде завършен пълен цикъл на инспекции на всички училища, НИО не е успял да инспектира дори половината от образователните институции.

Положението става още по-неясно и за дългоочаквания стандарт за качество, който министърът на образованието, проф. Галин Цоков, многократно е заявявал, че ще бъде готов скоро. Този стандарт би трябвало да даде обективна оценка на училищата, като вземе предвид не само резултатите от изпитите, но и социално-икономическите особености на учениците и училищата. Целта е на базата на измереното качество училищата да получават допълнителни средства за повишаване на заплатите на учителите или за подобряване на образователните резултати. За момента обаче, изглежда, че такъв стандарт няма да бъде въведен в близко бъдеще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *