МРРБ  ще разпредели около 2 млрд. лв. за проекти в градовете и общините до 2024 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) до края на 2023 г. ще стартира две значителни процедури за кандидатстване по новата програма “Развитие на регионите” за периода 2021 — 2027 г. Обявено ще бъде кандидатстването за общински проекти на стойност близо 2 млрд. лв., което представлява повече от половината от общия бюджет на оперативната програма. Процесът на подаване на проекти ще продължи в периода на първите три месеца на 2024 г., като те ще обхванат почти всички аспекти на градското развитие.

Тази информация беше обнародвана в актуализираната индикативна годишна работна програма за 2023 г. Всъщност, изпълнението на новите оперативни програми се забави във всички държави-членки на Европейския съюз поради късното приемане на нормативната рамка, а политическата криза у нас допълнително допринесе за забавянето.

Така, в съответствие с програмата, около 650 млн. лв. ще бъдат отпуснати чрез процедурата за развитие на 10 водещи общини, които са основни центрове на икономически растеж. Тези общини са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Градовете са групирани в клъстери, като сумите ще бъдат разпределени по следния начин: за Видин и Плевен — 21,57%, за Русе, Велико Търново и Варна — 27,79%, за Бургас, Стара Загора и Пловдив – 27,61%, и за Столична община и Благоевград — 23,03%. Подкрепата ще се предоставя за три вида проекти — проекти на една община, проекти на клъстер или проекти, обхващащи цялата страна. За общински и клъстерни проекти е планирано 70% от бюджета, докато останалите 30% ще бъдат отделени за проекти, които обхващат цялата страна. Изготвянето на тези проекти ще бъде предизвикателство, тъй като изисква интегриране на различни нива — сътрудничество между различни заинтересовани страни, административни територии и разнообразни сектори. Част от средствата ще бъдат предназначени главно за инвестиции в социално включване, жилищно осигуряване, образование и здравеопазване.

Също така, предстои обявяването на процедура за финансиране на проекти на стойност 1,3 млрд. лв. за развитие на други 40 общини, които не са сред основните центрове за икономически растеж. Тези общини включват Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански. В тези общини ще бъдат подкрепени и мерки, свързани с развитие на селските райони, които отстават извън плановете за развитие на земеделието. Те също ще включват развитие на здравната инфраструктура, енергийната ефективност, туризма и други. И в този случай ще има специално определени средства, предназначени за социално включване, здравеопазване и образование. Разпределението на финансирането между регионите ще се базира на четири индикатора — население, територия, брутна добавена стойност и състояние на инфраструктурата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *