МОН обяви за промени в професионалното образование: нови изисквания и възможности

Министерството на образованието планира значителни промени в областта на професионалното образование през следващата календарна година. Това по време на семинар за журналисти в Старосел обяви заместник-министъра на образованието Мариета Георгиева.

По нейните думи, професионалното образование и обучение ще претърпят съществени промени, свързани с ревизия на списъка с професии. Според Георгиева, това е проект, който се осъществява с активното участие на множество министерства, работодатели и социални партньори. Промените ще обхванат не само училищното образование, но и професионалната подготовка на възрастни, включително обучението през целия живот. Скоро ще започне изпълнението на промените в Закона за професионалното образование и обучение, тъй като текстовете, които ще бъдат променени, вече са почти завършени.

Целта е да се актуализира списъка с професии, като се изключат тези, които вече не са от полза на пазара на труда, и да се включат нови, които отговарят на нуждите на бъдещето и са търсени от работодателите. Това ще позволи на бъдещите специалисти да получат по-широкопрофилно образование и подготовка. За тази цел ще бъдат обновени стандартите за обучение по професиите и съпътстващите ги инструменти като изпитвания, учебни програми и планове.

Целият процес на промени ще бъде извършен съвместно с участието на представители от образователните институции, бизнеса, висшите училища и работодателските и синдикалните организации. С това ще се гарантира, че системата ще отговаря на нуждите на пазара на труда и на развитието на икономиката.

Друг аспект от промените е въвеждането на възможности за кратки обучения и гъвкави програми, които да отговарят на нуждите на учениците. Предвижда се да се предостави възможност за сертифицирано обучение на ниво единица резултат от ученето, което ще позволи трансферирането на знания, умения и компетентности между различните професии.

Освен това, промените ще се насочат и към дуалното обучение, с цел да се решат текущите проблеми, и затруднения, които съществуват функционирането на центровете за професионално обучение.

Създаването на центрове за високи постижения в професионалното образование във всяка област на страната е друга инициатива на Министерството на образованието. Целта е да се предостави качествено образование на младите хора, което да гарантира квалифицирана работна сила, способна да отговори на предизвикателствата на съвременните технологии и икономическото развитие.

За подкрепа на цялата реформа в областта на професионалното образование, Министерството стартира проект за модернизация с финансова подкрепа от програмата “Образование”.

Допълнително, по думите на Мариета Георгиева, в рамките на няколко месеца ще бъде създаден стандарт за качество в училищното образование, който ще включва спецификации за ранното детско развитие и професионалното обучение. Този стандарт ще бъде съпроводен от наръчници, инструкции и други материали, предназначени за учебните заведения и детските градини. Това ще позволи на тях да самооценяват своите постижения и да изграждат стратегии за подобрения.

Относно качеството на образованието, също се работи по въвеждането на обновени квалификации за учители, директори и педагогически специалисти. Работна група изготвя промени в съществуващата нормативна уредба, които ще гарантират ефективно обучение и квалификация за тези професионалисти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми