Министерския съвет обнародва 15 мерки срещу насилието

Премиерът Николай Денков обяви план за въвеждане на 15 конкретни мерки, насочени към борбата с агресията и насилието. Сред тези мерки се включват създаването на национална информационна система за случаите на домашно насилие, изграждане на специализирани услуги за подпомагане на жертвите на насилие, промени в действията на полицията при инциденти на домашно насилие, насърчаване на менторска помощ за ученици и учители в борбата с агресията, както и правни поправки, насочени срещу ранните бракове и други подобни явления. Тези стъпки бяха представени след среща между премиера и представители на четири министерства – вътрешни работи, труд и социална политика, правосъдие и образование и наука.

Действията на правителството се стимулират от серия от сериозни случаи на насилие, които са влошили се от последните седмици. Тези инциденти предизвикаха значителна обществена негодуваност и протести, насочени към постигането на справедливост.

“През последните дни и седмици в медиите се появиха информации за много тежки случаи на насилие. Това е било скрита епидемия през последните години. Окуражени от подкрепата, която получиха от институциите, много хора се осмелиха да разкажат за техните проблеми”, посочи Николай Денков след проведената среща.

За да се постигне по-ефективна превенция на насилието и подпомагане на жертвите, бяха изготвени набор от конкретни мерки. Например, бе разгледана идеята за преформулиране на законодателството, свързано с ранните бракове сред непълнолетни лица, като това се спомена от премиера.

Денков акцентира върху борбата срещу ранните бракове като важен аспект на борбата с насилието и се ангажира всички мерки да бъдат реализирани в рамките на месец, след което ще бъде предоставен доклад за постигнатите резултати.

Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието, обяви, че ще бъде създадена Национална информационна система, в която ще бъдат регистрирани всички случаи на домашно насилие. Този регистър ще съдържа данни за жертвите, характера на насилието, предприетите мерки и отговорните институции.

Също така между Министерството на правосъдието, Националното бюро за правна помощ, МВР и адвокатски колегии беше подписан меморандум за да се повиши координацията между институциите. Според документа, всеки полицай, който получи сигнал за домашно насилие, трябва да информира пострадалия за възможността за безплатна правна помощ, осигурена от дежурни адвокати.

Емил Дечев поясни, че 18 от 28 адвокатски колегии вече се включиха в тази инициатива. “Само за тази година Министерството на правосъдието е разпределило 340 000 лева на 17 неправителствени организации, които работят в областта на превенцията и защитата от домашно насилие”, посочи той.

Министерството на образованието има план за въвеждане на ментори, които да работят по справяне с агресията сред учениците и учителите. Над 30 училища вече са подготвени да приемат ментори, които да се занимават с такива случаи. Повече психолози ще бъдат разпределени в учебните заведения и детските градини.

Галин Цоков, министър на образованието, обяви, че ще бъдат създадени специализирани екипи за медиация на конфликти, насочени към семейни случаи на агресия. 

Зам.-министърът на труда и социалната политика Мая Василева сподели и планове за развитие на специализирани услуги за възрастни и деца, станали жертва на насилие. По думите ѝ трябва да има минимум по една такава услуга във всяка една област на България. Тези ще включват разнообразни пакети за превенция и подкрепа на жертвите на домашно насилие, основано на пола, включително медицински, юридически, социални и психотерапевтични аспекти.

Създаването на тези услуги ще бъде включено в Националната карта на социалните услуги, която се очаква да бъде готова до края на 2023 година. В момента услугите за подпомагане на жертви на насилие не са достатъчни и не са равномерно разпределени по страната.

Мая Василева разкри и план за създаване на Национална програма за превенция срещу насилие, която включва организиране на специализирани екипи в различните икономически региони на страната. Тези шест екипа ще координират прилагането на предприетите мерки срещу насилието. Освен това ще бъдат предприети стъпки за повишаване на осведомеността в обществото.

Заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова съобщи, че методическите указания за действията на полицейските органи са адаптирани според измененията в Закона за защита от домашното насилие, влязли в сила от 1 август. Тези указания подробно обхващат всички етапи – от получаването на сигнала, до посещението на мястото на инцидента, разговорите с жертвите и работата с извършителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *