Локална инициативна група от Свищовско ще получи 100 хиляди лева за изготвянето на Стратегия за местно развитие

Местната инициативна група (МИГ) Свищов – Ценово ще получи сумата от 100 хиляди лева за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР), съобщава кореспондент на ИА “Фокус”. Тези средства са предоставени от Община Свищов като временна възмездна финансова помощ. Представители на администрацията в крайдунавския град поясниха, че тази сума ще бъде използвана за подпомагане на дейностите, свързани с изпълнението на Стратегията.

Местна инициативна група Свищов е юридическо лице с нестопанска цел, което действа в полза на обществото. МИГ включва представители от широк спектър от заинтересовани страни в местната общност, включително уязвими групи и малцинства.

Основните цели, които този проект преследва, са: 

  • подобряване на качеството на живот в местните общности; 
  • създаване на динамична среда и подобряване на жизнения стандарт чрез развитие на партньорства между различни сектори и сътрудничество по инициативи от общ интерес;
  • усъвършенстване на моделът на добро управление и участие на всички заинтересовани страни в процеса на развитие на територията, което е основа за устойчиво развитие. 
  • подкрепа за териториалната идентичност, маркетинг и употреба на продукти, характерни за региона. 
  • подобряване на икономическата конкурентоспособност на местните икономики и създаването на нови възможности за местен бизнес, включително чрез разнообразяване и подкрепа за алтернативни инициативи; 
  • въвеждане на иновации;
  • увеличаването на капацитета за научни изследвания и развитие, както и насърчаването на модерните технологии чрез иновации в предприятията насърчаване на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност;
  • насърчаване на устойчива и качествена заетост и включването на уязвими и маргинализирани групи в обществото;
  • запазването на околната среда и промотирането на ресурсна ефективност, включително превенция и управление на рискове, както и използването на културното наследство;
  • приобщаващо образование и образователна интеграция.

През програмния период 2023-2027 г., проектът за водено от общностите местно развитие може да задейства средства до 3 млн. лева. В рамките на този проект имат възможност да кандидатстват неправителствени организации, културни и образователни институции, представители на публичния сектор, частни компании и други заинтересовани страни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *