ДФ “Земеделие” ще подкрепи над 420 хиляди деца в училищата със свежи продукти през учебната година 2023/2024

Държавният фонд “Земеделие” одобри 101 заявител, участващи в програмите за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата. За учебната година 2023/2024 се планира, че доставки на плодове и зеленчуци ще бъдат предоставени на 422 671 деца в 3 370 училища и детски градини, а също така млечни продукти ще бъдат раздавани в 3 336 учебни заведения, включително 426 133 деца. Списъкът с одобрените заявители е публикуван на уебсайта на Държавния фонд “Земеделие”.

През учебната година 2023/2024, освен конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци и мляко и млечни продукти, на децата и учениците ще бъдат доставяни и биологично произведени такива по схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко”. Освен тези продукти, като задължителна съпътстваща мярка, също така ще бъде предоставян и пчелен мед, най-малко 3 и не повече от 6 пъти през учебната година. Доставките ще се проведжат според предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.

Следва да се отбележи, че всички одобрени заявители имат право да променят предоставения график за доставки на плодове, зеленчуци, мляко, млечни продукти и мед в срок до 10 дни след получаването на акта за одобрение, съгласно чл. 15, ал. 9 от приложимата наредба. Променките на графика се прилагат и при промени в учебните дни, уредени от компетентните органи.

Държавният фонд “Земеделие” ще осъществява строг контрол над изпълнението на програмите по време на учебната година 2023/2024. Ще бъде внимателно следено спазването на стандартите за качество, своевременното изпълнение на планираните графици за доставка и проверката на предоставените от одобрените заявители документи, включително и на съответствието на реално предоставените общи количества продукти с нормативно установените тегла на единичните порции за различните видове продукти.

Припомняме, че през изминалата учебна година 2022/2023, Държавният фонд “Земеделие” изплати общо 43 618 266 лева в рамките на две програми – “Училищен плод” и “Училищно мляко”. От тази сума, близо 36 милиона лева (36 370 702 лева) бяха предназначени за доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училища и детски градини, докато останалите 7 247 564 лева бяха предназначени за възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) за одобрени фирми-изпълнители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми