,

Държавните регистри ще бъдат прехвърлени в електронен формат от следващата година

Съгласно законодателните промени, които бяха приети след второ четене в Народното събрание, от началото на 2024 г., всички регистри, поддържани в държавната администрация, ще бъдат преобразувани от традиционен писмен вид в електронен формат. Това изисква регистрите да бъдат поддържани чрез собствени информационни системи или чрез нова централизирана система.

Тази промяна води и до отмяната на възможността за въвеждане на изисквания за представяне на физически документи, които вече се съдържат в регистрите, чрез подзаконов акт. Така всички регулации, включително общински, които изискват ненужни удостоверения, забележки, стикери и други, стават незаконни.

Друга значима промяна е, че гражданите вече могат да използват електронни услуги без да подписват заявления с квалифициран електронен подпис, което представляваше бариера за някои от тях. Също така електронните услуги сега ще имат по-ниски такси, като намалението ще бъде поне 10 %, но няма да надвишава двадесет лева, според новите разпоредби.

С новия закон се разширява и възможността за електронно връчване на актове и електронни фишове. Системата за сигурно електронно връчване позволява на гражданите да ги получават по реда на Закона за административните нарушения и наказания по електронен начин.

Допълнително, се разширява дейността на посредници, които могат да предоставят услуги на гражданите в близост до тях, особено на тези, които не използват интернет. Това освобождава гражданите от нуждата да се отправят до областния център. В закона се предвижда и възможността посредническите услуги да бъдат възмездни. “… предвид очаквания механизъм на работа посредниците ще могат да приспадат разликата между таксата на гише и таксата за електронно предоставяне, за да има възможност крайната такса към гражданите и бизнеса да бъде еднаква, без значение кой я предоставя на гише. Посредниците могат да определят и по-висока такса”, посочено е в закона.

Въвежда се и система за изпращане на напомнения на гражданите при изтичане на сроковете на техните документи. От сцената се оттеглят факсът и телексът. Всички тези изменения ще бъдат в сила в следващите месеци и се вписват в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Тези мерки имат за цел увеличаване на удобството за гражданите и по-голяма ефективност на администрацията. Важно е да се подчертае, че приемането на този закон не извършва автоматична трансформация на администрацията, но създава важни рамки и задължения, които Министерството на електронното управление може да следва, за да ускори напредъка, както обяснява бившият министър на електронното управление и депутат от ПП-ДБ, Божидар Божанов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми