Държавата не може да компенсира бедствията от последните шест месеца

През първата половина на 2023 година, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане от природни бедствия получи искания за средства в размер на 560 млн. лв. 

В този период България беше засегната от множество природни бедствия, като наводненията особено тежко поразиха населени места в северозападната част на страната и предизвикаха значителни материални щети за хората. 

Обаче, посочената сума от 560 млн. лв. значително превишава финансовите възможности, предвидени в Закона за държавния бюджет. В момента, тъй като все още няма приет бюджет за тази година, използва се бюджетът от миналата година. Сумата за непредвидени разходи за преодоляване на последиците от бедствия е само 80 млн. лв., от които през текущата година са одобрени общо 63 млн. лв. Така, към момента, на разположение са само 17 млн. лв.

Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов заявява, че с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година се очаква да бъдат осигурени повече средства, което ще допринесе за разширяване на възможностите за финансово подпомагане в краткосрочен и средносрочен план.

Следва да се отбележи, че през 2021 година бяха получени 1017 искания за предоставяне на финансови средства в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на стойност 549,5 млн. лв., а през 2022 година бяха получени 160 искания на стойност 585,3 млн. лв. В същото време, за 2021 година бяха отхвърлени 204 административни преписки на стойност 132,5 млн. лв., а за 2022 година бяха отхвърлени 526 административни преписки на стойност 251,8 млн. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *