Българският омбудсман предлага усъвършенстване на нормативни уредби за онлайн работници

Омбудсманът Диана Ковачева отправи становище до министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова във връзка с обявения на интернет страницата за Обществени консултации проект на Закон за промяна и допълнение на Кодекса на труда. Този законопроект има за цел да подобри нормативната рамка за работата от разстояние.

Омбудсманът изразява ясната си позиция, че предложените текстове, които целят осигуряване на безопасност при работа, изискват преработка и се налага да се изготвят законодателни мерки, които наистина да подобрят организацията на условията за здравословен и безопасен труд за онлайн работници.

Според нея, работниците, извършващи работа онлайн, не могат сами да оценяват условията на своя труд. Ковачева посочи: “Като омбудсман винаги съм подкрепяла законодателните решения, с които ще се постигне оптимизиране на правната уредба в областта на трудовото законодателство и това, осигуряващо здравословни и безопасни условия на труд, която ще доведе до по-добра защита на трудовите права на хората.”

Обаче тя подчертава, че с предложените изменения се налагат допълнителни задължения на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние. Те включват предоставяне на работодателя с писмена информация относно характеристиките на тяхното онлайн работно място. Също така, служителите трябва да дадат гаранция, че помещението, в което ще работят, е подходящо и осигурява условията за безопасно и здравословно трудене от разстояние, съгласно член 107и, алинея 2. Ковачева настоява, че според сегашното законодателство (член 107к, алинеи 2 и 3 от Кодекса на труда) тези условия следва да бъдат изцяло отговорност на работодателя, който трябва да осигури здравословни и безопасни работни условия, дори когато работното място е в дома на работника, и той носи отговорност, ако не го спазва.

Омбудсманът подчертава, че изпълнението на тези задължения е сложно и изисква съвместни усилия на работодателя и службата по трудова медицина, за да се осигури контрол върху работната среда и факторите за безопасност, които не могат да бъдат оценени субективно от работника. Анализът на работните условия следва да се основава на експертни стандарти и познания, които работникът обикновено няма. Освен това, Ковачева се изказва в подкрепа на въвеждането на така нареченото “право на изключване” в трудовото законодателство, което позволява на работника или служителя да не участва в електронна комуникация с работодателя по време на регламентираните периоди на почивка, за да се предотврати нарушаване на законоустановените почивки и да се подобрит възможностите за съчетаването на професионалния и личния живот.

Тя подчертава необходимостта това право да бъде налично за всички наети работници, а не само за тези, които работят от разстояние.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *