България и Румъния ще влезат в Шенгенската зона до края на 2023 г.

Днес, на 12 юли, Европейският парламент (ЕП) прие резолюция, в която потвърди, че България и Румъния са готови за приемане в Шенген, като се изпълнили необходимите изисквания. 

526 евродепутата гласуваха “за” резолюцията, 57 – се изказаха “против” и 42 – “въздържал се”.

Членовете на ЕП призовават Съвета да одобри присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство до края на 2023 г. Те изразяват съжаление относно решението от 8 декември 2022 г., при което членството на Румъния и България в Шенгенското пространство бе отхвърлено, “без да се предостави правна обосновка, свързана с критериите за присъединяване”. 

Според Парламента фактът, че Румъния и България все още не са част от зоната за свободно движение, създава тежести както за бизнеса, така и за населението на двете страни в социален и икономически аспект. Гражданите на България и Румъния биват дискриминирани, поради забавяния, бюрократични трудности и допълнителни разходи при пътуване или осъществяване на стопанска дейност в чужбина, в сравнение с техните колеги от Шенгенското пространство. Членовете на ЕП отбелязват, че граничните опашки, с които се сблъскват румънците и българите, могат да продължат от няколко часа до няколко дни, в сравнение със средно 10 минути без проверки на вътрешните граници, което влошава условията на труд за камионите шофьори.

Освен вредите, причинени на единия пазар на Европейския съюз в резолюцията се говори за “непоправимите вреди” за околната среда, които не съответстват на целите на ЕС за климатична неутралност. Хилядите превозни средства, всеки ден чакащи да преминат границата, предизвикват голямо замръсяване на въздуха, което излага на риск здравето на шофьорите, митническите служители и хората, живеещи в близост до граничните пунктове. Това води до емисия от около 46 000 тона CO2 годишно.

Резолюцията призовава Комисията да извърши оценка на финансовите загуби, пропуснатите ползи и екологичните вреди, които Румъния и България са претърпели от юни 2011 година насам поради “необоснованата отказ” от членство в Шенгенското пространство, и насърчава я да проучи възможностите за финансова компенсация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми