В България вече заработи информационната кампания Be organic!, насочена към развите на органическото земледелие

Подкрепа за устойчиво производство на биологични храни в България и осведомяване на нашите потребители за предимствата на чистата храна ще бъдат основната насока на инициативата CAP Green Zone: Be Organic!, която вече стартира на 1 август.

Проектът включва множество информационни мерки, които ще се изпълнят в рамките на една година с цел повишаване на знанията на заинтересованите страни относно плановете на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП 2023-2027) за разширяване на устойчивото и органично производство на храни, свързано със запазването на природата и биоразнообразието.

Be Organic! е логично продължение на предходния проект CAP Green Zone и ще укрепи усилията, вложени в първата фаза на инициативата, насочени към увеличаване на интереса към новата Общата селскостопанската политика на ЕС.

Сред предизвикателствата, които проектът си поставя, се изделят повишаване на осведомеността и доверието на потребителите в качеството на биологичните продукти и представяне на сектора като инвестиционна възможност, с акцент върху приноса на ОСП за икономическия растеж в селските райони.

През началото на новия програмен период, CAP Green Zone: Be Organic! обръща специално внимание на земеделските производители, които се стремят към опазване на околната среда и климата. Информационната кампания ще представи добри практики за това как ОСП подкрепя иновативните земеделски стопани в техния преход към устойчиво производство на храни, ограничаване на вредните емисии и устойчиво управление на природните ресурси.

CAP Green Zone: Be Organic! отново ще стимулира обществения дебат относно екологичното направление на българското земеделие с помощта на ЕС. За тази цел ще бъдат изпълнени разнообразни информационни мерки, включително:

– Организиране на посещения на ферми за органично производство.

– Създаване на интерактивна карта с биологични производители в България.

– Развитие на мобилното приложение Farm Check, което проверява произхода и автентичността на биологичните продукти.

– Провеждане на тематични уебинари, включващи проблеми и решения в пчеларството, дигитализация на биологичното производство, улесняване на сертификацията и намаляване на административната тежест за биологичните производители, както и въздействието на биологичното производство върху оптимизирането на веригата на доставките.

– Провеждане на информационни кампании по време на фермерски пазари.

– Публикуване на примери за успешни практики в областта на биологичното земеделие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *