,

Учениците от II, III и IV клас ще получават еднократна финансова помощ без удостоверение

Отпускането на еднократните помощи за ученици, продължаващи обучението си във втори, трети и четвърти клас, вече няма да изисква представяне на удостоверение за записване в училище. Промената беше обнародвана днес сред другите изменения в Закона за държавния бюджет за 2023 г.

Съгласно новия текст на закона, служителите на Агенцията за социално подпомагане ще имат възможност да проверяват продължаващите обучението си деца до четвърти клас без да поставят изискването за представяне на удостоверение за записване в училище. Тази мярка ще улесни процеса на получаване на помощта за учениците и ще спомогне за по-бързото и гладко разглеждане на заявленията.

Според информация от социалното министерство, вече подадените заявления без удостоверение ще бъдат преразгледани служебно, за да се улесни процесът на обработка и изплащане на помощта.

Семействата на учениците от първи и осми класове ще трябва да предоставят удостоверение за записване в съответния клас, ако желаят да получат помощта преди началото на учебната година. В случай ако удостоверение не бъде представено, помощта може да бъде изплатена след 15 октомври, когато Агенцията за социално подпомагане получи данните за реално записаните ученици в тези класове от Министерството на образованието и науката. Така че заявленията за еднократната помощ за ученици трябва да бъдат подадени най-късно до 15 октомври. 

Размерът на помощта за учебната 2023/2024 година остава 300 лв., които ще бъдат изплатени на два пъти по 150 лв. за всеки срок. Въпреки че първоначално се обмисляше да има помощ и за учениците от пети клас, тази идея беше отхвърлена в крайна сметка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *