Трансграничните региони на България ще получат над 21 млн евро инвестиции за туризм и локален бизнес

Министерството на регионалното развитие и благоустройството получи общо 71 проектни идеи за развитие на трансграничните региони между България и Турция и България и Република Северна Македония. Новината беше потвърдена от пресцентъра на министерството. 

Първите покани за представяне на предложения по териториалните стратегии на програмите бяха обявени на 23 май тази година. Представените идеи засягат различни области като туризъм, повишаване на конкурентоспособността на местните икономики в пограничните населени места, както и въпросите на цифровия и зеления преход. Тези проекти ще бъдат първите, които ще получат финансиране по новите европейски програми, подкрепящи трансграничното сътрудничество.

От общия бюджет ще бъдат отпуснати над 8,1 милиона евро за проектите, представени в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония за периода 2021 – 2027 г. Тези проекти се фокусират върху развитието на привлекателен и целогодишен туристически продукт чрез интелигентни решения, осигуряващи универсален достъп и участие. 

Планираното финансиране ще помогне и за подобряването на мобилността и свързаността в пограничните региони между България и Северна Македония. Също така, ще бъдат финансирани проекти, насочени към брандинг и маркетинг на туристически продукти, повишаване на посещаемостта и засилване на връзките между туризма и природно-културните обекти, както и дейности за намаляване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор. Регионалният обхват на програмата включва областите Благоевград и Кюстендил от българска страна и Североизточен, Източен и Югоизточен регион в Република Северна Македония.

От другата страна, проектите, подадени по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция за периода 2021 – 2027 г., ще получат над 13,4 милиона евро подкрепа. Тези проекти имат за цел основно засилване на икономическия растеж чрез повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, внедряване на мерки за цифрова и зелена трансформация, както и повишаване на квалификацията на местните жители за заетост и адаптивност към пазара на труда. Проектите ще насърчават развитието на туризма чрез откриване на потенциала на природните обекти в областите Бургас, Ямбол, Хасково и турските провинции Одрин и Къркларели. Основната цел е стимулиране на регионалния икономически потенциал в по-широк териториален обхват.

На следващия етап, подадените документи ще бъдат прегледани от Съветите за управление на стратегиите, и най-добрите идеи, които допринасят за постигането на целите и приоритетите на стратегиите, ще бъдат поканени да участват в следващия кръг на подбор, като ще изпратят пълни проектни предложения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *