Спешните медици ще получат увеличение на заплатите през октомври 

Според заявление на Министерството на здравеопазването, спешните медици ще получат увеличение на заплатите си през октомври 2023 година. Това увеличение на заплатите ще бъде изплатено най-късно до края на същия месец, в зависимост от необходимото време за технологичното въвеждане на новите начисления във ведомостите.

Министерството на здравеопазването заяви товаза да избегне всякакви спекулации и неправилни тълкувания. Всички служители в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и Регионалните здравни инспекции (РЗИ) ще получат съответното увеличение, като разликата в заплатите им за август и септември 2023 година също ще бъде включена.

Промени в заплатите бяха обсъдени миналата седмица на Отрасловия съвет за за тристранно сътрудничество в отрасъла на здравеопазването. Според споразумението, основните възнаграждения в ЦСМП ще се увеличат с 22%, а в РЗИ увеличението на индивидуалните работни заплати ще бъде 20%. Възникна напрежение поради факта, че шофьорите на линейки не получават това увеличение, което подтикна синдиката “Защита” да иска равномерно разпределение на увеличението.

От Министерството на здравеопазването обясниха, че съгласно разпоредба от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, са одобрени средства в размер на 30 000 000 лева за по-високите заплати в областта на здравеопазването.

Планът за увеличение на възнагражденията на персонала в ЦСМП и РЗИ, както и за социално-битово и културно обслужване на персонала, ще бъде представен за одобрение в Министерския съвет преди края на септември месец. Това е стъпката, която трябва да бъде изпълнена, за да се осигурят средствата от бюджета на Министерството на здравеопазването за промени в бюджетите на ЦСМП и РЗИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *