Русенците се изправят срещу плановете за изграждане на инсинератор в съседния румънски град Гюргево

Под ръководството на кмета на Русе, Пенчо Милков, е предприета инициатива срещу предложението за създаване на инсинератор за болнични отпадъци в съседния румънски град Гюргево. Подписана от близо 1700 граждани и съпроводена от над 40 мнения, петицията с “против” бе изпратена до министъра на околната среда и водите Юлиян Попов.

В изявлението си от 21 август, кметът изтъкна, че министърът лично е компетентен орган по процедурата за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Той изрази съмненията си относно възможните неблагоприятни последици върху околната среда и здравето на хората.

Пенчо Милков призова гражданите на Русе да се активизират и да изразят своите възгледи пред Министерството на околната среда и водите в съответствие с установения от министъра краен срок – 25 август.

В резултат, през последните дни обществото наложи масово недоволство по отношение на този проект както в социалните мрежи, така и чрез официални становища на различни институции. Гражданска петиция беше събрана и предадена.

“Моля да вземете под внимание гражданското недоволство и несъгласието на всички с горепосочения проект, за да бъдат уведомени румънските власти и институции, и МОСВ да защити здравето и живота на русенци чрез всички подходящи мерки, предвидени в закона и международните договори”, заяви кметът в писмото си. Към писмото бяха приложени всички получени писма и 1697 подписа на граждани, изразили своята позиция “против”.

Следващата стъпка е писмото да бъде преведено на румънски език и изпратено до румънското министерство на околната среда.

“Винаги съм подкрепял гражданската инициатива и енергия, защото най-голямата болест е липсата ѝ. Напоследък съм имал много пъти чувството, че ни липсва тази гражданска енергия, дори агресия, дори гняв. Радвам се, че сега я виждам. Не ме притеснява, че често пъти се насочват и срещу нашата институция. Напротив, това е полезно за развитието на страната и на Русе”, коментира Пенчо Милков преди това.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми