Промени в Трудовия кодекс ограничават контактите между работодателите и служителите по време на почивните дни

Промени в трудовото законодателство ограничават възможността на работодателите да контактуват работниците по време на почивните дни

Важен корен от предложените поправки в Кодекса на труда предвижда ограничаване на правомощията на работодателите да се свързват с техните служители в почивните дни посредством имейли и съобщения в социални мрежи. Този законопроект е представен от Министерството на труда и социалната политика и се включва в по-голямата схема на корекции в Кодекса на труда, която наскоро беше обявена за публично обсъждане, както информира BTV.

Подчертава се, че предложените промени се предприемат с цел защита на работниците, извършващи дейности отдалечено, като се установява правилото, че работникът не трябва да бъде обременяван с електронни комуникации от работодателя си през времето на почивка.

Тъй като в някои професии може да бъде необходимо работодателите да поддържат връзка със служителите си в определени ситуации, новите разпоредби предоставят възможност за индивидуалния или колективния трудов договор да регулира условията, при които такава връзка би била допустима.

Със съответните поправки се създават и минимални изисквания за това, какво следва да включва трудовият договор за работещите отдалечено.

На работниците се налага задължение да осигурят подходящо работно място, където ще извършват дейностите си отдалечено, с условие това място да не представлява риск за тяхното здраве и безопасност.

Текущите изменения изискват също така, че работникът и служителят, извършващи работа отдалечено, да предоставят на работодателя писмена информация за характеристиките на работното място, което са осигурили за извършване на техните задължения. Те също така следва да информират непосредствения си началник за всяка инцидентна ситуация на работното място.

Според новите разпоредби в Кодекса на труда, истинското отработено време може да бъде записвано и посредством автоматизирана система за регистрация на работното време. Тези инструменти позволяват на работниките или служителите да поискат от своите работодатели достъп до информацията в системата относно регистрираното от тях работно време.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми