Производителите на слънчоглед в България ще получат финансова помощ от ЕС в размер на над 32 млн. лв. 

Земледелските стопани, които са пострадали от увеличения внос на земеделски продукти, предизвикан от изградените коридори на солидарността между ЕС и Украйна, ще получат финансова подкрепа като част от кризисната помощ от Съюза. Приемът на съответни заявления започва през следващата седмица и ще се извършва в Областните дирекции на Държавния фонд “Земеделие”, съгласно съобщение от Министерството на земеделието.

Бюджетът, определен за България, е в размер на 16 750 000 евро (32 759 650 лв.), и се допуска национално съфинансиране до 100% от европейските средства. Това означава, че допълнителните 32 759 650 лв. от националното финансиране ще бъдат осигурени при наличие на средства в бюджета на Държавния фонд “Земеделие“.

Подпомагането се осъществява съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739, приет от Комисията на 4 април 2023 г., който предвижда спешна помощ за България, Полша и Румъния. Според този регламент, тези три държави-членки могат да предоставят извънредна финансова помощ на земеделските стопани от секторите на зърнените и маслодайните култури.

Подпомагането по реда на Наредба № 11 от 28 юли 2023 г. ще бъде предоставено на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани през 2022 г. и 2023 г. в регистъра на земеделските стопани за площите им със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане през кампанията за 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ.

Според Регламент 2023/739, помощта трябва да бъде изплатена на одобрените заявители до 30 септември 2023 г. Това ще помогне на българските земеделски стопани със слънчоглед да компенсират финансовите загуби, които са претърпели поради засиления внос от Украйна, както и да се справят с предизвикателствата при реализацията на продукцията си. Тази помощ ще им позволи да компенсират риска от липса на пазарна възвращаемост от произведената реколта и да се справят с високите производствени разходи за реколтата от 2022 година, което може да застраши финансовата им стабилност в текущия производствен цикъл.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *