Повече от 50 000 деца се върнаха в образователната система след успешната им реинтеграция

През последните шест години бяха успешно върнати и задържани в образователната система над 50 000 деца, които продължиха обучението си. Това заяви министър-председателят Николай Денков след проведено заседание на Координационното звено, отговарящо за изпълнението на механизма за реинтеграция на ученици в образователната система.

Според Галин Цоков, министър на образованието, дялът на децата, които са напуснали училище, е намалян с 40% за периода, в който механизмът е бил в сила.

Въпреки това, данни от Евростат показват, че в България през 2022 година над 10% от младежите във възраст между 18 и 24 години са преждевременно напуснали образователната система. Този процент надвишава средния за Европейския съюз показател от 9,6%. По целите на ЕС до 2030 година този процент следва да намалее до 9%. В Румъния процентът на преждевременно напусналите училище е най-висок – 15,6%.

Съгласно данни от Евростат, само половината от тези, които са напуснали училище, са заети на работа в момента на изследването. Над половината от безработните не проявяват желание да намерят работа.

В България още преди 6 години изработиха механизъм за реинтеграция на отпадналите ученици с цел да се постигне намаляване на броя на младежите, които не завършват образованието си. В частност, бяха формирани екипи, включващи представители от различни държавни и общински институции като учители, социални работници, полиция и други.

Преди началото на всяка учебна година тези екипи посещават семействата на децата, за които образованието е задължително, но все още не са записани в училище. Целта е да се убедят семействата да дадат децата си в учебните заведения. 

На последното заседание на Координационното звено бе обсъден график, по който тези специално формирани екипи ще посетят адресите на семействата и ще се срещнат с родителите, за да осигурят връщането на децата в учебните заведения след първия учебен ден на новата учебна година. Текущите промени в регламентиращото постановление за дейността на тези екипи също бяха разгледани, с цел да бъдат по-точно определени определени срокове, както посочи министър-председателят Николай Денков.

“Около 9 000 деца годишно трайно остават в образователната система,” допълни Галин Цоков. По неговите думи, в момента са активни 1223 екипа, обхващащи различни институции, общо 18 600 души.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *