МОН и работодателите изграждат съвместна стратегия за кариерното ориентиране на учениците

Министерството на образованието и науката (МОН) и бизнес секторът ще работят заедно с цел подобряване на кариерното ориентиране на учениците и популяризиране на нуждите на пазара на труда, съобщиха от МОН.

Това бе обсъдено по време на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и представители от Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Освен това беше обговорено да се възстанови работата на Съвета по висше образование, в който участват представители от академичните среди, бизнеса и релевантните институции. В момента дейността на Съвета е блокирана, тъй като не са провеждани заседания от години. 

“Нашето образование е имало много важни консултативни органи още от създаването на българското училище и българската образователна система. Днес ние трябва да надграждаме добрите практики и да търсим максимално широк диалог при взимането на стратегически решения”, подчерта министърът. 

Беше подчертана и важността на редовния диалог с бизнес сектора в областта на средното образование. В тази връзка бе предложено подобни консултативни органи да бъдат закрепени в нормативната уредба, за да бъдат институционализирани и за да имат по-голяма тежест в процеса на взимане на решения.

“Най-важно е да обсъждаме съвместно всички въпроси в оперативен ред и да взимаме решения, които отчитат нуждите и перспективите на пазара на труда” добави Цоков.

МОН и работодателите ще си сътрудничат и за популяризиране на нуждите на пазара на труда. В интернет страницата на МОН ще бъде създаден раздел, където редовно ще бъдат публикувани данни от работодателите относно търсените кадри в различните райони на страната, включително информация за заплащането и изискваното образование.

Представителите на работодателските организации посочиха липсата на квалифицирани кадри като сериозен проблем. Те изразиха загрижеността си, че няма достатъчен интерес сред студентите да се занимават със специалности, които са високо търсени на пазара на труда, като например инженерните професии. В същото време има по-голям интерес към специалности, при които възможностите за реализация са по-ограничени, а заплащането е по-ниско.

Министър Цоков се ангажира да работи съвместно с бизнес сектора за по-добро кариерно ориентиране и консултиране на учениците и техните родители при избора на бъдеща професия. Тази работа вече се извършва по проект, но ще бъде засилен фокусът в тази област, като се разчита

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *