МИР открива кандидатстване на процедурата “Кръгова икономика” за фирмите 

Министерството на иновациите и растежа обяви старта на процедурата “Кръгова икономика” от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), която е на разположение за кандидатстване от фирмите. Главната цел на тази мярка е да улесни предприятията от производствения сектор в прехода към кръговата икономика чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии както за производството, така и за потреблението на продуктите.

Бюджетът за тази инициатива е 180 млн. лв., като кандидатстване имат възможност да подадат микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те могат да участват в процедурата самостоятелно или в партньорства. Нивата на безвъзмездната помощ са диференцирани според големината на предприятията, като минималният размер е 70 000 лв., а максималните суми са следващи: за микро-предприятията – до 350 000 лв., за малките – до 550 000 лв., за средните – до 750 000 лв., а за големите – до 1 млн. лв. Съфинансирането на проектите ще варира от 20% до 50% в зависимост от категорията на фирмата и местоположението на изпълнение на проекта.

Средствата от тази процедура могат да се използват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер, които спомагат за ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда. Също така, те могат да бъдат подкрепени с инвестиции, с които компаниите ще използват за намаляване на отпадъците, ограничаване на използването на пластмасови продукти, въвеждане на алтернативни суровини, включително биологични, подобряване на екологичните стандарти и други.

Кандидатстването по тази процедура е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020, а срокът за подаване на проектни предложения изтича на 3 октомври 2023 г. (до 16:30 часа). Повече информация и кандидатстване могат да се намерят тук.

Отбелязваме, че в момента е активна и процедурата за развитие на индустриални зони и паркове в страната, също включена в Плана за възстановяване и устойчивост. Тя разполага с бюджет от 212 млн. лв. и предоставя възможности за кандидатстване на оператори на индустриални зони и паркове – държавни, общински, съвместни и частни, както и новосъздадени или съществуващи структури. Тези оператори могат да кандидатстват по четири дейности: разработване на довеждаща инфраструктура, изграждане на вътрешна инфраструктура за зоните, създаване на сгради за научно-изследователска дейност и развитие на екоинфраструктура (например, зарядни станции за електромобили).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми