Министерския съвет одобри над 151 млн. лв. за предстоящите местни избори

Правителството даде одобрение за бюджетния план, свързан с разходите за подготовка и провеждане на предстоящите местни избори през есента. Средства на стойност 151,1 млн. лева ще бъдат използвани за следните цели: подготовка и печат на избирателни списъци; производство на необходимите изборни материали като пликове за гласуване, протоколи, удостоверения и други; организация на логистиката за административните единици на регионите и общините, както и за администрацията на Министерския съвет. Освен това ще бъдат покрити разнообразни разходи, включително възнагражденията на членовете на избирателните комисии, мерки за поддържане на обществения ред, обучение на секционните комисии, както и разяснителна кампания за гражданските права и начина на гласуване. Също така, средствата ще бъдат използвани и за осигуряване на места за гласуване в държавните училища и други подобни институции.

Правителството изразява готовност за подписване на договори с Централната избирателна комисия относно логистиката и техническата поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и дейности, свързани с машинното гласуване и обработката на данни от изборите.

Финансирането на разходите ще бъде осъществено чрез средства от централния бюджет за тази година. 

Според информацията от Министерството на финансите, те са получили отчетите за реално извършените разходи, които бяха одобрени съгласно план-сметката.  На тяхна основа, текущото решение на кабинета утвърждава средства за бюджетните единици с първостепенни разпоредители в размер на фактически изразходваните суми, които не надвишават планираното финансиране, предвидено в план-сметката за съответните бюджетни организации, без да включва общините. Сумата на одобрените средства общо е 81 млн. лв., като това е с 6,7 млн. лв. по-ниско от общия размер на финансирането, утвърдено в план-сметката за проведените избори. Парите ще бъдат осигурени от средствата, предвидени за тази цел в централния бюджет за 2023 година, както е посочено от Министерския съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми