Липсват места за деца в детски градини и ясли по всичката страна, правителството осигурява компенсации

В България 3 459 деца ще имат възможност да получат компенсации до края на настоящата година, тъй като за тях липсват места в общинските ясли и детските градини. Само за толкова малки граждани ще стигнат 10 милиона лева, определени за тази цел в бюджета за 2023 година.

Това беше опубликувано в проектонаредбата от Министерството на здравеопазването, която съдържа подробни условия и процедури за предоставяне на тези компенсации, предоставена за обществено разглеждане. 

Въпреки този опит за помощ, броят на децата, които ще се възползват от компенсациите, е много малък спрямо общия брой на те, които не могат да бъдат приети в детските ясли. Този проблем е наличен в големите градове в страната. Например, само 22% от децата в София могат да бъдат приети в местните детски градини, а в община Пловдив – 17%, в община Варна – 18% и в община Бургас – 20%.

Източници от Националния статистически институ показват, че към декември 2022 година и юни 2023 година кандидатстващите деца са с близо двойно по-голям брой от наличните места в общинските детски ясли и групи. Например, в София към юни 2023 година има 13 389 кандидатстващи деца и само 5 382 приети. Във Варна, към юни 2023, са 2 352 кандидатстващи деца и 1 346 приети.

Максималната сума, която родителите могат да получат като компенсация за всяко дете, не прието в общинска ясла, е 413 лв. на месец. Тази сума отразява средните разходи за грижи и образование на дете в общинските и държавните детски градини през календарната година.

Критериите за право на компенсация засягат родителите на деца между тримесечна и тригодишна възраст, които не са били приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на места. Възможно е родителите да получат компенсации за покриване на разходите, свързани с грижите, образованието и възпитанието на техните деца, под определени условия:

– Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група в района на техния текущ адрес, но не е прието поради ограничени места.

– Детето не е записано в други ясли или групи на общинска или държавна детска градина.

– Общината по настоящия адрес на дето не е предоставила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради ограничения брой места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район.

– Родителите не получават друг вид помощ от държавния бюджет, с изключение на определени помощи по Закона за семейни помощи за деца или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности.

– Родителите не са в отпуск по Кодекса на труда за грижи за дете до двегодишна възраст.

Министерството на здравеопазването отбелязва, че компенсациите за неприетите деца ще продължат паралелно с изграждането на нови детски ясли и градини с яслени групи, с цел да се гарантира наличие на места за всяко дете на възраст от три месеца до три години, които детето навършва до 1 септември на тази година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *