,

Европейска комисия ще инвестира 16 млн. евро в газохранилището на “Булгартрансгаз” в Чирен

Европейската комисия одобри решение да предостави 16 млн. евро за инициативата на България за разширяване на газохранилището на “Булгартрансгаз” в Чирен.

Според плана, “Булгартрансгаз” ще инвестира приблизително 285 млн. евро за увеличаване на капацитета на газохранилището в Чирен, което е единственото съоръжение за съхранение на природен газ в България. Прогнозира се, че капацитетът му ще се увеличи от 550 милиона на 1 милиард кубични метра. Също така, ще бъде подобрен капацитетът за изтегляне и подаване на газ в мрежата.

България извести Европейската комисия за намерението си да подкрепи инвестицията на “Булгартрансгаз” с 16 милиона евро публична гаранция за период от 9 години. Основната цел на тази мярка е да гарантира сигурността на газовите доставки, да подсили конкуренцията на газовия пазар, включително чрез по-тясната интеграция на съоръжението с мрежата, и да насърчи търговията с природен газ в региона.

Проектът за разширяване на газохранилището в Чирен е от общ интерес и е включен в петия списък на проекти от общ интерес (ПОИ). Тези проекти се стремят да довършат вътрешния европейски енергиен пазар и така да помогнат на Европейския съюз да постигне своите цели в областта на енергетиката и климата.

Европейската комисия анализира тази схема съгласно член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), което позволява на държавите-членки да подкрепят определени икономически дейности при специфични условия, както и според Насоките относно държавната помощ в областта на климата, околната среда и енергетиката (CEEAG). След оценката си, Комисията установи, че българската схема е необходима и подходяща за насърчаване на инвестициите на “Булгартрансгаз” в газохранилището. Тя също така заключи, че тази схема е справедлива, тъй като помощта е ограничена до минимума, необходим за гарантиране на инвестицията, и няма да създаде неправомерни негативни последици за конкуренцията и търговията в ЕС. На тази основа, Европейската комисия одобри мярката, спазвайки европейските правила за държавна помощ.

Решението ще бъде публикувано в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията под номер SA.106120, предоставяйки информацията на обществеността и осигурявайки прозрачност в конкурентната област, след като всички въпроси, свързани с поверителността, ще бъдат урегулирани.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *