,

Електронни визи заменят стикерите: Шенген въвежда нова цифрова система за издаване на визи

Шенгенските държави ще преминат към електронни визи от 2026/2027 година, като България ще бъде една от страните, които ще ги издават. Това е резултатът от политически компромис, който бе постигнат във вторник между преговорните екипи на Европейския парламент и шведското председателство на Съвета на ЕС, относно цифровизацията на визовия процес в Шенгенското пространство.

Според новото европейско законодателство, което трябва да бъде одобрено от Европарламента и страните-членки, визовите стикери ще бъдат заменени от електронни визи, а процедурата за кандидатстване и плащане за визите за Шенген ще бъде напълно дигитализирана.

Електронната виза ще бъде представена чрез криптиран 2D баркод, който ще бъде генериран както за краткосрочните, така и за дългосрочните визи. Тази промяна ще намали възможността за фалшифициране на визите и ще намали риска от кражба на документи с валидни шенгенски визи. Пътуващите и граничните служби ще могат да сканират визите през телефони или други мобилни устройства, което ще улесни процеса на проверка.

Операциите, свързани с цифровизацията на визовия процес, ще бъдат доверени на европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни ИТ системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

Според съгласувания текст на проекта за регламент, дори ако България не бъде приета в Шенген до влизането в сила на законодателството, тя ще има право да издава електронни визи. Същото право ще бъде предоставено и на Румъния и Кипър. Също така, се предвижда създаването на една платформа за кандидатстване за визи, чрез която заявленията за издаване на визи ще могат да се подават от едно място, независимо от държавата, която ще бъде посетена.

Освен в някои изключения, тази уебсайт платформа ще препраща заявленията към съответните национални визови системи. На тази платформа кандидатите за виза ще могат да въведат своите данни, да качват електронни копия на своите документи за пътуване и да плащат таксите си. Чрез този уебсайт кандидатите ще получават информация дали визата им е издадена или отказана.

Личното посещение в консулството ще бъде необходимо само за първократните кандидати, лицата, чиито биометрични данни вече не са валидни, и тези с нов документ за пътуване.

Когато пътуването включва няколко държави, електронната система автоматично ще определи коя от тях е отговорна за разглеждането на молбата въз основа на продължителността на престоя. Въпреки това, кандидатът ще има възможност да посочи дали желае заявлението му да бъде обработено от конкретна държава-членка, според целта на пътуването, съобщи шведското председателство на Съвета на ЕС.

Шенгенските държави ще имат до 7 години отсрочка за внедряване на услугите си в съответната платформа, за да се подготвят за напълно цифров процес на издаване на визи.

През 2022 година държавите от европейското безвизово пространство издадоха общо 5,9 милиона шенгенски визи. Най-голям брой визи бяха издадени на турски граждани (778 409), следвани от руснаци (687 239) и индийци (671 928), според данни на Европейската комисия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми