Депутатите приеха Закона за защита от домашното насилие: какво се промени

На второ четене, народните представители приеха измененията в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), с които ще се осигурит по-бърза и адекватна подкрепа за потърпевшите. Този нормативен акт ще служи като основа за последователната държавна политика в борбата с домашното насилие, която до сега липсваше. 

Процесът по приемането на законопроекта е бил дългогодишна битка. Обаче в 49-ото Народно събрание, Коалицията настоя законопроектът да бъде приоритет в законодателната програма на ПП-ДБ и ГЕРБ. 

За съжаление, изпълнението на ангажимента започна с огромно закъснение, а от това зависиха човешки животи. Така, само от началото на 2023 г. 12 жени са загубили живота си от ръката на сегашни или бивши партньори, роднини или близки. Според отчетът на Националния статистически институт, през 2022 г. всяка трета жена на възраст между 18 и 29 години е преживяла насилие от сегашния или бившия си партньор, а 12% от жените на възраст между 18 и 74 години са станали жертва на физическо или сексуално насилие през своя живот.

В Закона за защита от домашното насилие се въвеждат редица ключови промени, насочени към по-ефективна защита на пострадалите и предотвратяване на злоупотреби със системата. Една от основните промени е забраната за контакт на насилника с жертвата, включително изключване на връзките по телефон, имейл, обикновена поща и други средства за комуникация. Това има за цел да прекрати всякакво допълнително насилие и психологическо притеснение за жертвата.

Също така, законът предвижда предоставяне на безплатна правна помощ на жертвите, което ще им помогне да се справят с юридическите аспекти на случая и да получат необходимата помощ.

Разширява се и кръгът на лицата, които могат да търсят защита по този закон. Включването на лица, на които са възложени грижи за децата, роднини до четвърта степен и други, увеличава възможностите за предоставяне на закрила на тези, които страдат от домашно насилие.

А на извършителите на насилие ще се налага задължение да участват в специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева.

Създаването на Национална информационна система за случаите на домашно насилие, която ще покрива цялата страна, е още една важна промяна, която ще допринесе за по-ефективното предоставяне на информация и координиране на усилията за борба с този проблем. 

Улеснява се и достъпът до правосъдието. Жертвите на домашно насилие вече ще могат да потърсят закрила в рамките на три месеца, вместо един, както беше преди. Това предоставя по-голямо време за пострадалите да вземат решение и да се обърнат към съда за защита, особено в тежки случаи.

Важна крачка към по-ефективната борба с този социален проблем е създаването на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие към Министерския съвет. Единен, специализиран и постоянно действащ орган ще помогне за изграждането на адекватни политики и координиране на усилията на всички засегнати страни.

Тези промени в Закона за защита от домашното насилие се очаква да доведат до постигане на конкретни резултати и по-тясна връзка между всички, ангажирани в борбата с този проблем. Те също така осигуряват бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа за лицата, пострадали от домашно насилие, съобразно международните стандарти в тази област, включително препоръките на Европейската комисия и контролния и мониторингов механизми на ООН по правата на човека.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми