Депутатите приеха проектобюджета за 2023 г. на първото четене: какви промени обещават

След продължителен дебат, законодателите приеха проекта на Държавния бюджет за тази година на първото четене. Решението бе подкрепено от 156 представители на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС. Депутатите от БСП, “Възраждане” и ИТН гласуваха “против”, информира репортер на БГНЕС.

Народните представители одобриха запазването на текущото данъчно облекчение за предоставяне на социални разходи до 200 лв. месечно на наетите лица, във формата на ваучери за храна. Предвижда се общата годишна квота да бъде увеличена от 1 млрд. лв. на 1,4 млрд. лв. Освен това, беше подкрепено въвеждането на електронни ваучери за храна от 1 януари 2024 г. Депутатите също приеха разпределението на 100% дивидент за държавата от държавните дружества и предприятия за 2023 година.

Беше одобрено нарастване от 10% на разходите за персонал в структурите, които не са получили такова увеличение през 2022 година. Също така, ще се увеличат основните месечни възнаграждения в структурите на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” към Министерството на правосъдието

Заделени са средства иза предучилищното и училищното образование през 2023 г. в размер на 558,6 млн. лв. От тази сума 465,0 млн. лв. са предназначени за нарастването на средствата за делегираните дейности в образованието, свързани с политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти. Депутатите също така приеха допълнителен стандарт за месечна помощ от 38 лв. за учениците, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа. За тази цел са осигурени допълнителни средства в размер на 1,7 млн. лв. за 3 717 ученици.

Относно социалната политика в проектобюджета, депутатите се съгласиха с допълнителни разходи, които включват:

– 111,1 млн. лв. във връзка с новия размер от 504 лв. на линията на бедност за 2023 г.

– 131,0 млн. лв. за Механизма на лична помощ по Закона за личната помощ, като се вземат предвид броят на ползвателите и личните асистенти, както и ефектът от промяната на Минималния размер на заплатата от 710 лв. на 780 лв., считан от 1 януари 2023 г.

– 50,1 млн. лв. с включено постепенно увеличение на индивидуалните коефициенти на месечните помощи по Закона за социално подпомагане. Това това включва преминаването от сегашния механизъм към свързването на месечните социални помощи с линията на бедност, чийто новия размер е от 504 лв. 

– 30,0 млн. лв. по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), за да се осигури целогодишно увеличение (от 01.04.2022) на доходния критерий от 410 лв. на 510 лв. за месечните семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст (чл. 7 от ЗСПД), както и диференцираното увеличаване на размера на този вид помощи.

– 2,5 млн. лв. за възнаграждения на професионалните приемни семейства по Закона за закрила на детето, поради промяната в размера на МРЗ от 710 лв. на 780 лв., считано от 1 януари 2023 година.

– 31,2 млн. лв. за въведената нова еднократна помощ за учениците от втори, трети, четвърти и пети клас, без изискване за доходен тест. Тази помощ ще бъде предоставена независимо от вида на училището, и ще влезе в сила за първия срок на учебната година 2023/2024.

Народните представители одобриха, че разходите за отбрана за 2023 година ще бъдат в размер на 1,88% от БВП. Освен това, бе прието да се заделят средства за текущите разходи на съдебните институции в размер на 1 060,1 млн. лв., което представлява увеличение от 148,6 млн. лв. спрямо 2022 г. От тази сума, 146,1 млн. лв. са предназначени за разходи за персонал. Депутатите решиха, че чрез законопроекта за държавния бюджет ще бъде предоставена възможност на Народното събрание да одобри разходи от централния бюджет за 2023 г., свързани с конкретни политики, в размер на 1 632,4 млн. лв. в областите на науката, образованието, здравеопазването, отбраната, спорта и младежките дейности, културата и изкуствата, външната политика и земеделието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми