,

България ще отдели 300 милиона лева за подпомагане на науката и бизнеса през 2024 г. 

Около 300 милиона лева Министерството на иновациите и растежа ще задели да подпомогне взаимодействието между науката и бизнеса в България през 2024 г. Това ще бъде осъществено чрез изпълнението на Програмата “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” (ПНИИДИТ), която е в компетенцията на Министерството. 

Главната цел е да се насърчи комерсиализацията на научни изследвания и проекти чрез тяхната интеграция в бизнеса. Този план беше обявен от министър Милена Стойчева предстоящото отваряне на процедури, свързани с ПНИИДИТ.

През първите месеци на 2024 г., ще стартира грантова схема със стойност от 25 милиона лева, насочена към микро-, малки и средни предприятия. Компаниите ще имат възможност да кандидатстват за ваучери от по 40 000 лева за внедряване на иновативни решения, нови продукти, процеси или услуги в бизнеса, решаване на технологични предизвикателства в областта на дигитализацията, въвеждане на нови бизнес модели, прототипиране и други. Изпълнението на тези услуги ще бъде възложено на изследователски организации, университети, Центрове за върхови постижения и за компетентност, както и на научно-изследователския комплекс на София Тех Парк.

Министър Стойчева подчерта, че в основата на иновациите е научната и развойната дейност. “За да превърнем България в атрактивна дестинация за инвестиции, трябва да подкрепим синергията между науката, образованието, талантите и бизнеса. Всички заинтересовани страни да работят рамо до рамо, за да можем заедно да повишим конкурентоспособността на страната”, каза тя.

С над 96 млн. лв. министерството прланира да стимулира участието на български организации в институционализирани европейски партньорства, обединяващи държави-членки, Европейската комисия и европейската индустрия.  Те допълват Програмата “Хоризонт Европа” и се фокусират върху действия за глобални предизвикателства и приоритети, изискващи критична маса, устойчиво финансиране и дългосрочна визия.

Министърът на иновациите и растежа отбеляза, че чрез програмата за наука и бизнес се предоставя възможност за финансиране на успешни български проекти, които да се включат във вече създадените девет европейски партньорства. Тези проекти обхващат различни области като кръгова биотехнология, чисто въздухоплаване, чист водород, европейски железопътен транспорт, глобално здравеопазване, инициатива за иновативно здравеопазване, интегрални схеми, изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе и интелигентни мрежи и услуги.

С бюджет от 172 млн. лв. ще бъде стартирана процедура, фокусирана върху изграждането на дългосрочно и устойчиво сътрудничество между индустрията, малки и средни предприятия, научните организации, висшите училища, неправителствени организации и местната власт. Главната цел е да се постигне значителен напредък в развитието на регионите чрез трансформация на регионалната икономика и иновационната екосистема.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми