,

България е сред страни “нововъзникващи иноватори” в Европейския Съюз: трябва да подобрим напредъка си

Според годишното Европейско иновационно табло за 2023 г., страни като България, Румъния, Латвия, Полша и Словакия демонстрират най-малка иновативност, като техните резултати са под 70% от средните за ЕС. Същевременно най-значителният иновационен потенциал се наблюдава в Дания, Швеция, Финландия, Нидерландия и Белгия. Този път Дания успява да измести Швеция от първото място, което тази последна държава държеше през много години.

Ежегодният анализ използва разнообразни измервания, за да оцени иновативния потенциал на дадена държава, включително броя завършили докторантури в академичните институти, наличието на обучения и броят на подадените патенти.

Първо място извън ЕС заема Швейцария, като анализът включва и 11 други европейски държави извън съюза. 

За да не се обиждат страни като България, които отстъпват, те са класифицирани като “нововъзникващи иноватори”. Въпреки това тяхният общ иновативен резултат е подобрен със 7,3 %, което се движи под средния темп на растеж в ЕС. За страни като Словакия (с увеличение от 6,4%), България (с нарастване от 4,4 %), Латвия (с нараснал обем от 3,5 %) и Румъния (с покачение от 1,4 %) се открояват признаци за по-голямо изоставане от по-иновативните държави. В случая на България, скромното подобрение се дължи на напредъка в сферата на информационните и комуникационните технологии, както и на малките и средните предприятия.

В 25 от държавите-членки на ЕС се наблюдава подобрение на резултатите между 2016 г. и 2023 г. Най-големият напредък се отбелязва в Кипър (с нарастване от 80,7%), последван от Малта и Естония. Само две държави-членки докладват за спад – Франция и Белгия. Общата средна стойност за ЕС се е подобрила с 9,5 %.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *