АПИ ще изразходва около 850 милиона лева за поддържане на пътищата по всичката страна в рамките на 1,5 години

Седем обществени поръчки, насочени към назначаване на изпълнители за поддържане на республиканската пътна мрежа в страната през следващите 18 месеца, огласи Агенцията за “Пътна инфраструктура” (АПИ). Общата оценена стойност на тези поръчки е 849 456 480 лв. без ДДС. Срокът за предаване на офертите за обществените поръчки изтича през 7 септември текущата година.

Всеки един изпълнител се определя чрез процедура, основана на икономически най-изгодното предложение, като основната цел е защитата на публичните ресурси. Икономически най-изгодното предложение се избира по критерия “най-ниска цена”, както предвижда Законът за обществените поръчки. В съответната документация са уточнени възможните видове дейности за зимно, текущо и предварително поддържане, както и за извършването на ремонтни и възстановителни работи при аварийни ситуации.

Изисква се всеки участник в процедурата да използва сертифицирана система за опазване на околната среда, съобразно стандартът БДС EN ISO 14001:2015, за всяка обособена позиция. Тази система трябва да включва и поддържане на пътищата.

Целта от обявените процедури е да се сключат договори за поддържане на републиканските пътища възможно най-бързо, според съответните законови разпоредби.

Първата поръчка е за поддържане на републиканските пътища в Югозападния район, съставена от 4 обособени позиции, които обхващат областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София. Прогнозната стойност на тази поръчка е 137 868 800 лв. без ДДС.

Втората се отнася за поддържане на републиканската пътна мрежа в Северен централен район. Тук са обхванати 4 обособени позиции за областите Габрово, Разград, Русе и Силистра. Ориентировъчната стойност на тази поръчка е 79 213 500 лв. без ДДС.

Третата поръчка е свързана с поддържането на републиканските пътища в Северозападния район, който включва областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. За всяка от тези области са 5 обособени позиции с прогнозна стойност 123 046 520 лв. без ДДС.

Четвъртата поръчка се фокусира върху поддържането на републиканските пътища в Североизточния район. Тя включва 4 обособени позиции за областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Индикативната стойност на тази поръчка е 94 953 800 лв. без ДДС.

Петата обхваща републиканските пътища в Югоизточния район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Прогнозната стойност е 105 497 310 лв. без ДДС.

Шестата поръчка е за републиканската пътна мрежа в Южен централен район, съставена от 5 обособени позиции за областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Оценената стойност е 141 339 050 лв. без ДДС.

Седмата поръчка се насочва към поддръжката на автомагистралите в страната. Индикативната ѝ стойност е 167 537 500 лв. без ДДС. Тя включва 6 обособени позиции:

1. АМ “Хемус” в областите София и Ловеч.

2. АМ “Хемус” в областите Варна, Шумен и Търговище.

3. АМ “Тракия” в областите София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

4. АМ “Марица” в областите Стара Загора и Хасково.

5. АМ “Струма” от км 0+000 до км 56+170 в областите София, Перник и Кюстендил.

6. АМ “Струма” от км 56+170 до км 166+500 в областите Кюстендил и Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ние сме в социалните мрежи

Теми